Giá bán nhà phố thương mại La Casa Villa và phương thức thanh toán

1. Giá bán nhà phố thương mại La Casa Villa gắn liền với quyền sử dụng đất ở

Giá bán nhà phố thương mại La Casa Villa bao gồm các khoản sau: Giá trị quyền sử dụng đất làm nhà ở, giá trị công trình xây dựng trên đất và Thuế giá trị gia tăng (VAT).

Chi tiết về giá bán nhà phố thương mại LaCasa Villa gắn liền với quyền sử dụng đất ở cụ thể như sau:Diện tích xây dựng nêu trên chỉ là tạm tính. Diện tích xây dựng nhà phố thực tế làm căn cứ tính giá trị Hợp đồng nhà phố thương mại La Casa Villa được xác định tại Biên bản bàn giao nhà do hai Bên ký kết.

Ngoài ra, khoản kinh phí bào trì 02% trên giá bán nhà phố thương mại La Casa Villa sẽ được thu vào đợt thanh toán thứ 04 theo tiến độ thanh toán dự án La Casa Villa quy định. Khoản kinh phí này sẽ được chuyển vào tài khoản riêng để bảo trì phần diện tích và tài sản chung của dự án. 

2. Phương thức thanh toán nhà phố dự án La Casa Villa

Khách hàng sau khi tìm hiểu đầy đủ về chính sách giá bán nhà phố thương mại La Casa Villa và quyết định giao dịch sẽ tiến hành thanh toán Tổng giá trị căn nhà phố cho CĐT.

Tiến độ thanh toán dự án La Casa Villa được chia thành 5 đợt như sau:
Thanh toán Đợt 01: Thanh toán 30% Tổng giá bán nhà phố thương mại – Khi ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.
- Thanh toán Đợt 02: Thanh toán 30% Tổng giá bán nhà phố thương mại – Khi hoàn thiện thi công phần thô.
Thanh toán Đợt 03: Thanh toán tiếp 10% Tổng giá bán nhà phố thương mại – Sau khi thi công hoàn thiện xong mặt ngoài.
Thanh toán Đợt 04: Tiếp tục thanh toán 25% Tổng giá bán nhà phố thương mại và 02 Phí báo trì vào thời điêm trước khi bàn giao căn nhà.
Thanh toán Đợt 05: Thanh toán nốt 5% Tổng giá nhà phố thương mại – Khi làm xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và chứng nhận sở hữu nhà ở.

Tất cả khoản tiền thanh toán trong giá bán nhà phố thương mại La Casa Villa sẽ được tiến hành giao dịch bằng tiền Đồng Việt Nam thông qua chuyển khoản hoặc tiền mặt.

*Lưu ý: Diện tích trong giá bán nhà phố thương mại La Casa Villa do nhà đầu tư xây dựng được phép sai số lớn hơn cộng hoặc trừ hai phần trăm (+2% hoặc -2%) so với diện được quy định trong Hợp đồng nhà phố thương mại dự án La Casa Villa và Biên bản bàn giao nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét