Hợp đồng căn liền kề La Casa Villa - Công trình phụ trợHợp đồng căn liền kề La Casa Villa - Công trình phù trợ của các căn liền kề mặt phố dự án được quy định cụ thể trong Hợp đồng căn liền kề La Casa Villa chi tiết và cụ thể như sau:

- Công trình phụ trợ do Bên A xây dựng và lắp đặt, bao gồm tầng hầm, đường giao thông, hệ thống điện, nước, vườn hoa, cây cảnh, sân chơi và các công trình xây dựng trên diện tích bên ngoài khuôn viên đất mà Bên A bằng các hợp đồng đã chuyển nhượng cho khách hàng.

- Tất cả các công trình phụ trợ do Bên A đầu tư lắp đặt thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A. Bên A có quyền quyết định về việc hạn chế hoặc không cho phép Bên B được quyền sử dụng các công trình phụ trợ nếu thấy cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc khi Bên B vi phạm nội quy sử dụng công trình phụ trợ.

- Bên B được quyền sử dụng các công trình phụ trợ do Bên A đầu tư xây dựng bên trong và ngoài khuôn viên khu căn nhà liền kề, bao gồm tầng hầm, nhà trẻ, lối đi liên thông, khu thể thao, cây xanh và các diện tích, tiện ích hoặc công trình khác thuộc đất của dự án. Trong trường hợp Bên A áp dụng phí cho các khách hàng khi sử dụng công trình phụ trợ thì Bên B có trách nhiệm nộp các khoản phí  đó khi sử dụng.

*Chú thích:
Trong hợp đồng liền kề La Casa Villa, trừ khi có sự giải thích khác đi, những thuật ngữ dưới đây sử dụng trong Hợp đồng căn liền kề La Casa Villa được hiểu như sau:
- “Bên A” có nghĩa là Công ty TNHH Đầu tư RITM-MEKONG.
- “Bên B” có nghĩa là Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thuộc dự án La Casa Villa.
- “Các Bên” có nghĩa là Bên A và Bên B.
-“Bên Thứ Ba” có nghĩa là bất kỳ tổ chức cá nhân nào khác không phải các bên trong hợp đồng căn liền kề La Casa Villa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét