Hợp đồng liền kề La Casa Villa - Thời hạn bảo hành

Hợp đồng liền kề La Casa Villa - Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành của các căn biệt thự dự án được quy định cụ thể trong hợp đồng biệt thự La Casa Villa chi tiết và cụ thể như sau:

1. Thời hạn bảo hành đối với căn nhà liền kề là 24 tháng kể từ ngày bàn giao đối với những hư hỏng thuộc về kết cấu và 12 tháng kể từ ngày bàn giao đối với các thiết bị cố định, máy móc lắp đặt trong căn nhà liền kề, hoặc sẽ theo thời hạn bảo hành mà nhà sản xuất của thiết bị hay máy móc đó cung cấp.
2. Trong thời gian bảo hành, tùy theo quyết định từ Bên A, việc bảo hành sẽ được thực hiện bằng cách sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục sai sót đó theo như tình trạng tại thời điểm bàn giao căn nhà liền kề, hoặc thay thế (các) thiết bị, vật liệu cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
3. Việc bảo hành bằng cách sửa chữa hoặc thay thế chỉ được thực hiện bởi Bên A hoặc bên được Bên B ủy quyền.
4. Bên A không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp căn nhà liền kề bị hư hỏng do:
- Các hư hỏng do hao mòn và khấu hao thông thường;
- Sự bất cẩn, lỗi, sử dụng sai hoặc sửa chữa thay đổi của Bên B hoặc bất kì bên thứ ba nào khác gây ra;
- Sự kiện bất khả kháng.
5. Bên B có trách nhiệm kịp thời thông báo cho bên A khi có hư hỏng thuộc diện bảo hành. Nếu Bên B chậm hoặc không thực hiện việc thông báo trong vòng 03 ngày kể từ ngày có bất kể sự cố, hỏng hóc nào thuộc diện được bảo hành, Bên B phải tự chịu trách nhiệm thay thế, sửa chữa bằng chi phí riêng của mình và phải chịu bồi thường mọi thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp (nếu có) phát sinh từ việc chậm hoặc không thông báo của Bên B.
6. Sau thời gian bảo hành, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên B.

*Chú thích:

Trong hợp đồng liền kề La Casa Villa, trừ khi có sự giải thích khác đi, những thuật ngữ dưới đây sử dụng trong hợp đồng biêt thự La Casa Villa được hiểu như sau:
- “Bên A” có nghĩa là Công ty TNHH Đầu tư RITM-MEKONG.
- “Bên B” có nghĩa là Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thuộc dự án La Casa Villa.
- “Các Bên” có nghĩa là Bên A và Bên B.
-“Bên Thứ Ba” có nghĩa là bất kỳ tổ chức cá nhân nào khác không phải các bên trong hợp đồng liền kề La Casa Villa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét