Hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa - Cam kết của chủ đầu tư


CAM KẾT CHỦ ĐẦU TƯ

Hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa quy định rõ, Bên A cam kết đảm bảo chất lượng của dự án nhà liền kề/biệt thự theo đúng với điều khoản quy định của Hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa (Điều 1), đáp ứng đúng tiêu chuẩn trong thiết kế công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, nghĩa vụ của chủ đầu tư được nêu rõ như sau:

- Xây dựng xong phần thô và hoàn thiện mặt ngoài căn nhà biệt thự cùng các công trình tiện ích theo đúng thiết kế, chất lượng, kỹ thuật và kiến trúc mỹ thuật mà đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo các điều khoản quy định trong hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa.

- Các căn nhà biệt thự được xây dựng xong phần thô, hoàn thiện mặt ngoài với các thiết bị, vật liệu chi tiết trong phụ lục hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa.

- Bảo quản căn nhà biệt thự đến thời điểm bàn giao theo quy định của hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa.

- Cung cấp bảo hành đối với căn nhà biệt thự và toàn bộ dự án  theo quy định của hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa.

- Cung cấp cho khách hàng bản sơ đồ căn nhà biệt thự/vị trí các căn biệt thự song lập và thiết kế kỹ thuật liên quan đến căn nhà biệt thự.

- Bàn giao căn nhà biệt thự cho khách hàng đúng thời hạn theo quy định  theo quy định của hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữ căn nhà biệt thư và quyền sử dụng đất cho khách hàng sau khi đã hoàn thiện nội ngoại thật của căn nhà biệt thự

- Thông báo bằng văn bản cho khách hàng nếu có bất cứ sự thay đổi nào liên quan hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa.

- Cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên khách hàng kiể mtra thực tế tại công trình.

*Chú thích:
Trong hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa, trừ khi có sự giải thích khác đi, những thuật ngữ dưới đây sử dụng trong hợp đồng được hiểu như sau:
- “Bên A” có nghĩa là Công ty TNHH Đầu tư RITM-MEKONG.
- “Bên B” có nghĩa là Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thuộc dự án La Casa Villa.
- “Các Bên” có nghĩa là Bên A và Bên B.
-“Bên Thứ Ba” có nghĩa là bất kỳ tổ chức cá nhân nào khác không phải các bên trong hợp đồng nhà biệt thự La Casa Villa.
Nguồn: www.lacasavilla25vungocphan.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét